جزئیات خبر


مدیرعامل شرکت شهاب خوردو:

30 درصد از تولیدات شهاب ‌خودرو در سال 1404 صادر خواهد شد

30 درصد از تولیدات شهاب ‌خودرو در سال 1404 صادر خواهد شد
1396/6/7

مدیرعامل شرکت شهاب خوردو گفت: این شرکت در تلاش است بر اساس سند چشمانداز خودرو کشور، در سال 1404، 30 درصد از تولید خود را با همکاری شریک تجاری منتخب به بازارهای هدف صادر کند.
رضا زنگنهنژاد در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: در حال حاضر، مهمترین محصول شرکت با قابلیت صادراتی، اتوبوس شهری 12 متری دیزل است که البته با توجه به تحقیقات میدانی انجام شده و برآوردهای به عمل آمده، به نظر میرسد محصول میدی باس 9 متری شهری و بین شهری، اتوبوس بین شهری و نیز محصول مینیبوس، در آینده برای صادرات به منطقه  MENAیعنی خاورمیانه و شمال آفریقا مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در گذشته عمده محصولات صادراتی این شرکت به کشورهای همجوار نظیر ترکمنستان، افغانستان و... اتوبوس شهری انجام شده و بخش قابل توجهی از صادرات این شرکت اتوبوسهای شهری بوده است.
زنگنهنژاد اضافه کرد: شرکت شهاب خودرو همچنین، در یک مقطع زمانی، تعدادی خودرو آتشنشانی به یکی از کشورهای شمال آفریقا صادر کرده است.
وی تعهد به بازار داخلی و نیاز آن به اتوبوسهای شهری را دلیل عدم امکان صادرات برای شرکت شهاب خودرو طی سالهای 1395 و 1396 عنوان کرد و افزود: با این وجود، شرکت در حال مذاکره برای صادرات اتوبوس با تیراژ قابل توجه به یکی از کشورهای منطقه است.
زنگنهنژاد ادامه داد: کشورهای منطقه MENA در زمره بهترین بازارهای هدف شرکت شهاب خودرو محسوب میشوند.
وی شناسایی نیازهای بازار هدف و استانداردهای مربوطه را از جمله فعالیتهای این شرکت در راستای صادرات دانست و افزود: در گام بعدی، ایجاد ارتباط و جذب نماینده محلی برای پیگیری برنامههای صادراتی، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به منظور رقابت با محصولات خارجی و کاهش بهای تمام شده با هدف رقابتپذیری به لحاظ قیمتی و نیز ایجاد مراکز خدمات پس از فروش در بازارهای هدف به منظور بسترسازی برای صادرات محصولات در آینده، انجام خواهد شد.
زنگنهنژاد درباره مهمترین چالشهای پیشِ روی این شرکت در زمینه صادرات، گفت: صادرات اتوبوس در مقایسه با سایر محصولات دشواری‌های بیشتری دارد؛ در برخی کشورها برای صادرات، استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد که مختص همان کشور است و معمولاً این استانداردها مضاف بر استانداردهای رایج ایران و حتی بین‌المللی بوده و در نتیجه تغییر و تطبیق محصول تولیدی به منظور صادرات به بازار مورد نظر، گاهی دشوار، وقت‌گیر و پرهزینه است.
193-96

نظر شما