معرفی شرکت

تاریخچه
شرکت سهامی لیلاند موتور ایران درتاریخ 1342/03/08 تحت شماره 8747 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است. و درتاریخ 1347/06/03 بموجب پروانه شماره 24626 شروع به بهره برداری نموده است و به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ 1361/09/01 شرکت از لیلاند موتور ایران سهامی عام به شهاب خودرو ایران شهامی عام تغییر نام یافت همچنین بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 1374/06/22 نام شرکت از شهاب خودرو ایران سهامی عام به شهاب خودرو سهامی عام تغییر نموده است .

مأموریت سازمان
شرکت شهاب خودرو در راستای سند چشم انداز خود ماموریت سازمانی را چنین می داند:

 
  • خدمت به مردم و جلب رضایت آنها از طریق تولید محصول و خدمات مردم مدار و بازگرداندن اعتماد ملی به صنعت خودرو

 
  • ایجاد، بهره برداری، نهادینه سازی و نگهداری استانداردهای شرکتی برای سامانه­ ها، محصولات و خدمات

  • بهره مندی از نخبگان و نیروی انسانی خبره به منظور تضمین بالندگی کسب و کار و توسعه محصولات مردم مدار

  • برنامه ریزی و اجرای صحیح برنامه های کارآمد به منظور سودآوری در سطح حداقل 2 برابر نرخ تورم

  • توسعه کسب و کار از طریق توسعه 20 درصدی سالیانه بازار و خودکفایی و بومی سازی حداکثری در چارچوب اقتصاد مقاومتی


چشم انداز، اهداف، راهبردها
شرکت شهاب خودرو در راستای سند چشم انداز کشور عزیزمان، در سال 1404 خودروسازی است:
  • پیشرو ، پیشران و الهام بخش در صنعت خودرو سازی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
اتوبوس های شهاب خودرو در ناوگان حمل و نقل کشور
اتوبوس های شهاب خودرو در ناوگان حمل و نقل کشور
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما