معرفی شرکت

اولين زمينه شکل گيري و فعاليت رسمي شرکت به همکاري با شرکت ليلانـد موتور انگلستــان (1342 هــ ش) بر ميگردد.

شرکت شهاب خودرو فعلي در آن سال با نام گاراژ ليلاند، در خيابان قزوين، چهارراه عسگري در قطعه زميني به مساحت 8115 متر مربع آغـاز به کار نمود.

نام شرکت طي سالهاي بعد به ترتيب به ترانسپورت بانک و شرکت حمل و نقل داخلي تغيير يافت و دامنه فعاليت آن به فروش و مونتاژ کاميونهاي ليلانـد (BMC, FG900) محدود بود.

در تاريخ 28 خرداد 1342 آقايان پناهپور و اسدي با مشارکت ليلاند موتورز انگلستان شرکت ليلاند موتور ايران را تحت شماره 8747 با شرح فعاليتهايي در زمينه :

• ساخت و توليد اتوبوس و کاميون

• تهيه و واردات

• بطور کلي هر نوع عمليات صنعتي و بازرگاني و مالـي

آغـاز نمـودنـد.

شرکت شهاب خودرو از سال 1342 به بعد با استقرار در موقعيت فعلي قطعه زميني به مساحت 180000 متر مربع واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج حدود 30 هزار دستگاه انواع کاميون، اتوبوس شهري، اتوبوس بين شهري، ميدي باس، اتوبوس دو طبقه و ... را توليد و روانه بازار نموده است.

علاوه بر اين شرکت سابقه بسيار قابل توجهي در زمينه کاربري سازي و توليد تجهيزات خدمات داشته است و طي ساليان طولاني مهمترين تأمين کننده تجهيزات پشت کاميوني در کشور بوده است.

افزون بر اين شرکت در سالهاي جنگ تحميلي نقش برجسته و بارزي در تأمين و تدارک تجهيزات مــورد نيــاز در جبهه ها بر عهده داشته است. شرکت در سال 1378 هــ ش از پوشش سازمــان گستــرش و نوسازي صنايع ايــــران ( وزارت صنايع و معادن) خارج و به تملک آستان قدس رضوي درآمـد.

بعد از اين تغيير مالکيت شرکت همکاري با رنو فرانسه را در پيش گرفت و همواره در زمينه هاي متعدد از جمله توليد اتوبوس گازسوز، اتوبوس SLF و ... بعنوان يک شرکت پيشرو مطرح بوده است.

شرکت شهاب خودرو در طي سالهاي فعاليت به عنوان دومين توليد کننده تيراژي اتوبوسهاي شهري در کشور مطرح بوده است و جايگاه دوم را از لحاظ سهم بازار به خود اختصاص داده است.

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
اتوبوس های شهاب خودرو در ناوگان حمل و نقل کشور
اتوبوس های شهاب خودرو در ناوگان حمل و نقل کشور
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما